Kursy przeznaczone dla wielu kierunków nauczania

Podstawy pracy z tabelą w edytorze tekstu MS Word

Przygotowanie do zdawania pisemnych egzaminów zawodowych z wykorzystaniem  komputera

Kurs zawiera tematykę wspólną dla wszystkich kierunków kształcenia  z zakresu organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej

Kurs dla prowadzących - podstawy zakładania i edytowania nowego kursu

Podstawy udzielania pierwszej pomocy