Kursy przeznaczone dla wielu kierunków nauczania

Podstawy pracy z tabelą w edytorze tekstu MS Word

Podstawy udzielania pierwszej pomocy

Kurs dla prowadzących - podstawy zakładania i edytowania nowego kursu