Materiały z przedmiotów zawodowych

Proszę zapoznać się z materiałami.

materiały dydaktyczne dla klasy I

 Zastosowanie i obsługa programu komputerowego do obsługi gabinetu stomatologicznego - ProDentis

Zestaw podręcznych materiałów dydaktycznych, przydatnych podczas nauki zawodu Higienistka stomatologiczna zebrała mgr Anna Chmiel

Kurs języka angielskiego - poziom A1-B1