Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi

Tematyka kursu:

Agresja, definicja, przyczyny, mechanizmy powstawania

Mobbing i bullying w szkole

Przemoc. Ofiary, sprawcy i świadkowie przemocy

Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych. Mediacje

Cyberprzemoc

Szkolny system przeciwdziałania przemocy