Kursy kwalifikacji zawodowej  - Technik elektryk

Kurs obejmuje podstawy elektrotechniki. Korzystam z Elektrotechniki S. Bolkowskiego, podręcznika dostępnego online  na stronie google books.pl

!. Prąd stały. 

2. Pole elektryczne.

3. Pole magnetyczne.

4. Siła elektromotoryczna indukcji.

5. Siła Elektrodynamiczna

6. Prąd przemienny.

7.Stany nieustalone.

8. Wyższe harmoniczne prądu przemiennego