Współpraca doradców zawodowych w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej osób w różnym wieku